نمایشــــــگـــاه زراعتـــــی

محــــــصولات مورد اعـــــتماد شما

  • Slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
این یک سایت خصـــــوصی غیر دولتـــی میـــباشــد که در بخــش اطـــــلاع رســـانی و بازاریـــابی برای شـــرکت هــــا و محـــصولات زراعــــتی افــــــغانـــــستان فعالیــــت دارد

 

مقاصــد :

تیم کاری ما ماموریت دارد تا زمینه اطلاع رسانی و بازاریابی را برای شرکت ها و تولیدات زراعتی به سطح کشور و خارج از کشور فراهم سازد.
این سایت جهت همکاری و تبادله معلومات میان شرکت ها و موسسات زارعتی در تمام ولایات زمینه انسجام و هماهنگی را فراهم ساخته و زمینه خرید، فروش و صادرات محصولات زراعتی را میان شرکت های داخلی و خارجی فراهم میسازد.

اهداف ما :

  • ایجاد روابط میان شرکت های داخلی و خارجی و مشتریان.
  • معرفی محصولات زارعتی افغانستان در بازار های جهانی.
  • کاهش در هزینه بازاریابی برای شرکت ها و موسسات .
  • ایجاد یک منبع معتبر جهت اطلاع رسانی همه جانبه در مورد زراعت در افغانستان و جهان.
  • دسترسی شرکت ها به منابع مورد نیاز از قبیل منابع مالی، ماشین آلات و خدمات زراعتی از سراسر کشور و جهان.
Email:
Subject:
Message:

 

Email: mujeeb_hameedi@yahoo.com & info@agri-showroom.com
Mobile: 0093 788 87 24 23 & 0093 749 06 48 58

تمام حقوق این سایت برای © 2017 محفوظ است.