نمایشــــــگـــاه زراعتـــــی

ما بهترین ها را پیشنهاد میکنیم

 • 1.png
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

 

:معرفی سایت

سایت انترنتی (www.agri-showroom.com) یک سایت  خصوصی غیر دولتی میباشد که در بخش اطلاع رسانی و بازاریابی برای شرکت ها و محصولات زراعتی افغانستان فعالیت دارد تیم کاری این سایت افتخار دارند که اولین سایت تجارتی مخصوص سکتور زراعت را به سطح جهان ایجاد نموده اند.

 

مقاصد:

تیم کاری سایت (http://www.agri-showroom.com) ماموریت دارد تا زمینه اطلاع رسانی و بازاریابی را برای شرکت ها و تولیدات زراعتی به سطح کشور و خارج از کشور فراهم سازد. این سایت جهت همکاری و تبادله معلومات میان شرکت ها و موسسات زارعتی در تمام ولایات زمینه انسجام و هماهنگی را فراهم ساخته و زمینه خرید، فروش و صادرات محصولات زراعتی را میان شرکت های داخلی و خارجی فراهم میسازد.

اهداف ما:

 • ایجاد روابط میان شرکت های داخلی و خارجی و مشتریان.
 • معرفی محصولات زارعتی افغانستان در بازار های جهانی.
 • کاهش در هزینه بازاریابی برای شرکت ها و موسسات .
 • ایجاد یک منبع معتبر جهت اطلاع رسانی همه جانبه در مورد زراعت در افغانستان و جهان.
 • دسترسی شرکت ها به منابع مورد نیاز از قبیل منابع مالی، ماشین آلات و خدمات زراعتی از سراسر کشور و جهان.

دور نمای آینده:

تیم کاری سایت انترنتی (http://www.agri-showroom.com) و اعضای آن عزم قوی دارند تا این سایت انترنتی را بر یک بازار مشترک زراعتی بین الافغانی و بین المللی مبدل سازند. تا باشد که از این طریق محصولات زراعتی افغانستان با ساده ترین شیوه ممکن به بازار های جهانی معرفی شود.

Email:
Subject:
Message:

 

Email: mujeeb_hameedi@yahoo.com & info@agri-showroom.com
Mobile: 0093 788 87 24 23 & 0093 749 06 48 58

تمام حقوق این سایت برای © 2017 محفوظ است.